naailes - utrecht.nl

seizoen 2022-2023


Mirjam Franken, de docent, werkte aanvankelijk

in het onderwijs, daarna is zij als zelfstandig

ondernemer cursussen gaan geven aan

volwassenen.