naailes - utrecht.nl

seizoen 2024-2025

                                                                            

Mirjam Franken, de docent, werkte aanvankelijk in het onderwijs, daarna is zij als zelfstandig ondernemer cursussen gaan geven aan volwassenen.

Het Stefanus gebouw aan de Braziliedreef 2 Utrecht